Evolanguage-Shop

"BASIC": 2 večeri sedmično: PONUDA 2 NIVOA

Naš „Osnovni“ večernji kurs je odličan program njemačkog koji odgovara vašim potrebama i rasporedu.

Kurs se fokusira na četiri glavna aspekta učenja jezika: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Također ćete naučiti vokabular i gramatiku, te kako govoriti u formalnim i neformalnim diskusijama i strategijama. Na času ćete raditi individualno, u parovima i malim grupama i bit će postavljene neke domaće zadaće za dalje vježbanje gramatike, čitanja i pisanja kod kuće.

▶︎ PONUDA 2 JEZIČKA NIVOA:

A1+A2 - 30 sedmica

A2+B1 - 30 sedmica

B1+B2 - 37 sedmica

B2+C1 - 37 sedmica

  • utorak+srijeda ILI srijeda+četvrtak 18.30-20.30
  • Veličina razreda: 8-12 učesnika
  • Svi nivoi: A1-A2-B1-B2-C1-C2
  • 1 cijeli jezični nivo CEFR = 15 sedmica
  • Početak kursa: utorkom
  • Materijal za kurs: 80 jedinica: 30€ po nivou

ℹ️ Ako se želite prijaviti za jedan od naših kurseva, odaberite svoj nivo i datum početka u kalendaru.

€764