Podstawowe użycie języka

A1 Początkujący


Słuchanie

Potrafię zrozumieć proste zdania dotyczące mnie, mojej rodziny lub konkretnych rzeczy w pobliżu.

 

Czytanie

Potrafię zrozumieć poszczególne znajome nazwy i słowa oraz bardzo proste zdania, np. na znakach lub w katalogach.

 

Interakcja językowa

Umiem używać prostych zwrotów do opisania znajomych osób i umiem opisać, gdzie mieszkam.

 

Pisanie

Potrafię pisać krótkie wiadomości, np. pocztówki.

Potrafię wypełnić własne informacje w formularzach (imię i nazwisko, adres, narodowość itp.).

 

Możliwe certyfikaty językowe: Evolanguage, Goethe, telc, ÖSD

 

Tematy nauczania: pozdrowienia, liczby, uroczystości, czas, spotkanie, choroba, rodzina, codzienność, czas wolny, ubrania, zakupy, dom, podróże

Gramatyka: rzeczowniki, zaimki, czasowniki (modalne), tryb rozkazujący, przymiotniki, rodzajniki, przypadek: rzeczownik, celownik, biernik, czasy: pres., perf., pret. (być, mieć), przyimek

 

 

A2 - Wiedza podstawowa

 

Słuchanie

Rozumiem proste zdania i popularne słowa, gdy zajmuję się codziennymi tematami (np. ludzie, zakupy, praca, rodzina). Również krótkie, jasne, proste komunikaty i ogłoszenia.

 

Czytanie

Umiem czytać krótkie, proste (codzienne) teksty i filtrować ważne informacje (np. rozkład jazdy, broszurę, menu) oraz rozumiem krótkie listy osobiste.

 

Interakcja językowa

Potrafię używać prostych fraz i zdań do opisu codziennych wydarzeń, np. rodziny, ludzi, pracy.

 

Pisanie

Potrafię pisać krótkie notatki i wiadomości oraz umiem pisać bardzo proste listy osobiste.

 

Możliwe certyfikaty językowe: Evolanguage, Goethe, DSD I, telc, ÖSD, DTZ, KMK, WiDaF

 

Tematy nauczania: podróże, transport, mieszkalnictwo, pogoda, klimat, kultura, sport, fitness, odżywianie, stan, edukacja, zawód, restauracja, hotel, poczta

Gramatyka: zdania podrzędne, pytania, stopień porównawczy, stopień najwyższy, czas przeszły, czas przyszły, zaimki zwrotne, czasowniki z przyimkami, przyimki, celownik, zdania względne na początku

 

.