Zasady zwrotów i zwrotów 

Poniższe zasady dotyczące zwrotów i zwrotów mają zastosowanie do wszystkich relacji biznesowych między Evolanguage Mainz, Kaiserstr. 2, 55116 Moguncja i klient. Wersja tych dokumentów obowiązująca w momencie zawarcia odpowiedniej umowy jest miarodajna.

Jeśli nic innego nie zostało określone dla ofert specjalnych, oferty Evolanguage w Internecie i umowy nauczania Evolanguage stanowią wiążące dla klienta oferty zawarcia odpowiedniej umowy z Evolanguage. Klient może zaakceptować te oferty poprzez złożenie zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia przez Internet do zawarcia umowy dochodzi z chwilą wysłania zamówienia klienta do Evolanguage.

Podpisanie umowy


1. Przesyłając zgłoszenie, uczestnik akceptuje Regulamin EVOLANGUAGE.
2. Aktualny cennik jest częścią umowy w momencie podpisania.
3. Opłaty za kurs obejmują: test kwalifikacyjny, kurs i opiekę.

Anulowanie umowy i wypowiedzenie przez klienta


1. W przypadku rejestracji, które zostały dokonane za pomocą formularzy rejestracyjnych/umowy dostarczonych przez EVOLANGUAGE, oświadczenie o umowie może zostać wycofane do 14 dni przed rozpoczęciem kursu zgodnie z rejestracją i potwierdzeniem rezerwacji bez podania przyczyny w formie tekstowej (np. list, e-mail, fax). Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy jest terminowe przesłanie odstąpienia. Odstąpienie należy przesłać w formie pisemnej na adres:
EWOJĘZYK
Isabell Kuchtin
Kaiserstr. 2
D-55116 Mainz

Opłata rejestracyjna w wysokości 50,00 EUR oraz opłata administracyjna za rejestrację (20% opłaty za kurs) są uwzględnione w opłacie za kurs.
Przy terminowej rezygnacji do 14 dni przed uzgodnionym rozpoczęciem kursu zgodnie z rejestracją i potwierdzeniem rezerwacji, opłata za anulowanie wynosi 50,00 EUR. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie od 13 dni do 7 dni przed uzgodnionym rozpoczęciem kursu zgodnie z rejestracją i potwierdzeniem rezerwacji, pobierane są następujące opłaty:
Jednorazowa opłata rejestracyjna: 50,00 EUR plus 20% uzgodniona opłata za kurs (opłata administracyjna/rekompensata za szkody). W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu do 1 dnia przed rozpoczęciem kursu zgodnie z rejestracją i potwierdzeniem rezerwacji, pobierane są następujące opłaty: Jednorazowa opłata za zgłoszenie: 50,00 EUR plus 50% uzgodnionej opłaty za kurs (opłata administracyjna (odszkodowanie za szkody). W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia kursu lub po rozpoczęciu kursu zgodnie z rejestracją i potwierdzeniem rezerwacji, cała opłata za kurs (w tym .zgłoszenia i opłat administracyjnych) należy uiścić za zarezerwowany okres szkoleń.

2. W przypadku rejestracji on-line oświadczenie o umowie może zostać odwołane w ciągu 14 dni bez podania przyczyny w formie tekstowej (np. list, e-mail, faks).Termin rozpoczyna się z chwilą otrzymania niniejszego pouczenia w formie tekstowej.Dla zapewnienia terminu odwołania wystarczy terminowe przesłanie odstąpienia.Odstąpienie należy przesłać w formie pisemnej na adres :
EWOJĘZYK
Kaiserstr. 2
D-55116 Mainz

W przypadku odwołania odstąpienia od umowy i anulowania poza 14 dniowym okresem odstąpienia obowiązują następujące zasady: O ile nie uzgodniono inaczej, po odszkodowaniu za szkody należy zwolnić za anulowanie do 13 dni do rozpoczęcia kursu zgodnie z rejestracją i potwierdzeniem rezerwacji: Opłata za zgłoszenie 50,00 EUR plus opłaty administracyjne w wysokości 20% opłaty za kurs, chyba że kursant wykaże, że wystąpiła nieznaczna lub nie powstała szkoda. Anulowanie należy przesłać w formie tekstowej na adres EVOLANGUAGE. W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu ustalonego kursu, całość opłaty za kurs musi zostać pobrana za zarezerwowany okres szkolenia.

Wiza: Anulowanie umowy i wypowiedzenie przez klienta

1 W przypadku, gdy rejestracja jest połączona z wnioskiem o wizę, wszystkie opłaty muszą zostać usunięte z wyprzedzeniem . Opłata manipulacyjna i administracyjna w wysokości 200,00 EUR plus rzeczywisty koszt dostawy jest naliczana dodatkowo do ceny za wydanie wizy umożliwiającej potwierdzenie rejestracji (list potwierdzający) i przesłanie ich e-mailem lub drogą pocztową na adres adres domowy klienta. Ta dodatkowa opłata nie zostanie w żaden sposób zwrócona. Jeśli opłata za zgłoszenie jest wysyłana na terenie Niemiec, opłata wizowa wynosi 100,00 EUR.
2. Jeżeli wydanie wizy na wjazd do państwa UE nie zostanie przyznane i w związku z tym wjazd do Niemiec jest niemożliwy, opłata za kurs pomniejszona o opłatę za zgłoszenie w wysokości 50,00 EUR może zostać zwrócona, gdy tylko odmowa zostanie przedstawiona w formie papierowej, plus w oryginał i dowód rejestracyjny zwraca się w oryginale.
3. Możliwe jest przeniesienie zarezerwowanego miejsca kursu na inną osobę na to samo wydarzenie kursu.
4. Kursant odpowiada za to, aby wjazd na terenie Niemiec był możliwy oraz aby przez cały czas trwania zarezerwowanych kursów językowych miejsce zamieszkania było legalne.

.