POMOĆI DA USPJETE U VAŠOJ KARIJERI

UČITE MEDICINSKI NJEMAČKI - u jednoj od naših škola ili online.

Ako ste internacionalni doktor, farmaceut, student medicine ili medicinska sestra koja želi raditi u njemačkom govornom području, naši dinamični medicinski programi su dizajnirani za vas.

Razviti ćete i ojačati svoje razumijevanje medicinske terminologije kako se ona koristi u njemačkom kontekstu zdravstvene zaštite. Kursevi su namijenjeni medicinskim radnicima koji žele razviti jezične i interkulturalne komunikacijske vještine potrebne za ophođenje s pacijentima i kolegama u bolnici ili kliničkom okruženju.

TEME MOGU UKLJUČIVATI:

  • Njemački zdravstveni sistem isporuke
  • Jezik interakcije s pacijentom
  • Trauma i hitna pomoć
  • Razvoj prezentacijskih vještina
  • Ljudska anatomija i fiziologija
  • Vjeđenje anamneze
  • Postupci dijagnostike i liječenja
  • Pisanje medicinskog pisma
  • Općenjemački
  • Pripreme za medicinske preglede

Svi naši kursevi medicinskog njemačkog jezika su visoko strukturirani i intenzivni kako bi zadovoljili specifične potrebe doktora i studenata medicine.