Evolanguage-Shop

FLEX VEČERNJI KURS ENGLESKOG ONLINE

Razvijanje vaše sposobnosti komunikacije na engleskom.

Interaktivni online časovi engleskog

Večernji časovi engleskog će vam pomoći da poboljšate svoj opći engleski jer pokrivaju sve aspekte jezika.
Učite i dijelite ideje i napredak sa kolegama iz razreda iz cijelog svijeta. Uspješno završite zadatke iz stvarnog života i preuzmite aktivnu ulogu u svom učenju.
Uživajte u našim online časovima licem u lice u malim grupama sa odličnim, iskusnim nastavnicima.
  • 1 Nivo CEFR = 10 sedmica
  • Početak tečaja: svakog utorka
  • utorak + srijeda + četvrtak 18.30-20.30
  • Materijal za kurs: uključen

Provjerite više: Kursevi njemačkog uživo

€379