ДА ВИ ПОМОГНЕМ ДА УСПЕЕТЕ В КАРИЕРАТА СИ

НАУЧЕТЕ МЕДИЦИНСКИ НЕМСКИ - в някое от нашите училища или онлайн.

Ако сте международен лекар, фармацевт, студент по медицина или медицинска сестра, която се стреми да работи в немскоезична среда, нашите динамични медицински програми са предназначени за вас.

Ще развиете и засилите своето разбиране на медицинската терминология, както се използва в контекста на немското здравеопазване. Курсовете са предназначени за медицински специалисти, които желаят да развият езиковите и междукултурни комуникационни умения, необходими за работа с пациенти и колеги в болница или клинична среда.

ТЕМИТЕ МОГАТ ДА ВКЛЮЧВАТ:

  • Немска система за предоставяне на здравни грижи
  • Езикът на взаимодействие с пациента
  • Травма и спешна помощ
  • Развитие на презентационни умения
  • Анатомия и физиология на човека
  • Снемане на медицинска история
  • Диагностични и лечебни процедури
  • Писане на медицински писма
  • Общ немски
  • Подготовка за медицински прегледи

Всички наши курсове по медицински немски език са силно структурирани и интензивни, за да отговорят на специфичните нужди на лекарите и студентите по медицина.