Нашите курсове по медицински немски са предназначени за студенти по немски език, които
или в момента имат медицинска професия, или се обучават за работа в
медицинска област, които биха искали да разширят медицинското си образование чрез
изучаване на немски за Медицински цели.

След завършване на нашия курс по медицински немски език, студентите ще бъдат по-
уверени в използването на немски в своите области на медицината.
Развийте специализирани немски комуникационни умения и речник за
използване в медицински условия.
Темите могат да включват:

  • Германска система за предоставяне на здравни грижи
  • Езикът на взаимодействие с пациента
  • Анатомия и физиология на човека
  • Снемане на медицинска история
  • Травма и спешна помощ
  • Диагностични и лечебни процедури
  • Развитие на презентационни умения
  • Общ немски език
Курсовете по немски език за медицински области са предназначени за студенти, които желаят да
научат специфични езикови функции, лексика и граматика, свързани с
областите на медицината.
Всички наши курсове по медицински немски език са силно структурирани и интензивни
за да отговори на специфичните нужди на лекари, студенти по медицина и медицински сестри.