Evolanguage-Shop

FLEX ВЕЧЕРЕН ОНЛАЙН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ

Развиване на способността ви да общувате на английски.

Интерактивни онлайн курсове по английски

Вечерните курсове по английски ще ви помогнат да подобрите своя общ английски, тъй като обхващат всички аспекти на езика.
Учете и споделяйте идеи и напредък със съученици от цял ​​свят. Изпълнете успешно задачи от реалния живот и поемете активна роля в обучението си.
Насладете се на нашите малки групи, онлайн класове лице в лице с отлични, опитни учители.
  • 1 ниво CEFR = 10 седмици
  • Начало на курса: всеки вторник
  • Вторник + Сряда + Четвъртък 18.30-20.30
  • Материал на курса: включен

Проверете още: Курсове по немски на живо

€379